Autorzy projektu

Emilia Siepkowska

Skrzypaczka – absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Współpracowała z orkiestrami podczas tournee koncertowych m.in. w Europie i Azji, a także w Stanach Zjednoczonych. W latach 2007-2010 muzyk i manager Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu oraz manager Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, której płyta otrzymała w 2011r. nagrodę Fryderyka (producent wykonawczy). W 2009r. koordynatorka projektu Perfect Symfonicznie. Współpracowała przy realizacji koncertów podczas 43 i 44 edycji Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.

Obecnie związana jest jako skrzypek – muzyk solista – z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. Współpracuje także z Teatrem im. Osterwy w Lublinie, Chórem Politechniki Lubelskiej oraz Orkiestrą Trybunału Koronnego.

Założycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Wschód Kultury- www.stowarzyszenie-swk.pl

Założycielka i manager kwartetu smyczkowego Kwartemia Plus – www.kwartemia.pl 

Aleksander Resiak

Absolwent wydziału instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Edukacji Artystycznej w  Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z zawodu muzyk i pedagog.

Od 2006r. kontrabasista w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz członek kwartetu smyczkowego Ambitus. Z pasji do tworzenia muzyki – kompozytor, aranżer.

Założyciel i prezes Stowarzyszenia Wschód Kultury-

www.stowarzyszenie-swk.pl