Stowarzyszenie Wschód Kultury

 

Stowarzyszenie „Wschód Kultury” realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć muzycznych, kulturalnych i edukacyjnych zarówno obszarach działalności świeckiej, jak również w miejscach kultu religijnego. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna – upowszechnianie kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami, podtrzymywanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej regionu i kraju, promowanie kultury muzycznej, edukacja muzyczna i kulturalna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także seniorów i osób niepełnosprawnych, podejmowanie nowych inicjatyw kulturalnych i społecznych,  propagowanie sztuki w obszarach, miejscach i środowiskach o ograniczonym do niej dostępie, współpraca międzykulturowa na gruncie ogólnopolskim i międzynarodowym i inne.

Prezes – Aleksander Resiak, Wiceprezes – Emilia Siepkowska

KRS: 0000728600, NIP: 7133097485, REGON: 380018132