Stowarzyszenie Wschód Kultury

 

Serdecznie zapraszamy na koncerty

polskich pieśni patriotycznych

„Dźwięki wolności”

04.11.2018; g. 10:00, 11:30 – Kościół Matki Bożej Pocieszenia w Krasnymstawie;

11.11.2018; g.12:00 – Hala Widowiskowo-sportowa w Kocku;         g. 18:00 – Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku;

18.11.2018; g.18:00 – Kościół pw św. Józefa w Lublinie;

 

 

 

 

Koncert w Kraśniku jest dofinansowany ze środków programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich   

****

Stowarzyszenie „Wschód Kultury” realizuje swoje cele poprzez inicjowanie, realizowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich przedsięwzięć muzycznych, kulturalnych i edukacyjnych zarówno obszarach działalności świeckiej, jak również w miejscach kultu religijnego. Ponadto celem Stowarzyszenia jest działalność kulturalna – upowszechnianie kultury i sztuki w kraju i poza jego granicami, podtrzymywanie tradycji narodowych oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej regionu i kraju, promowanie kultury muzycznej, edukacja muzyczna i kulturalna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a także seniorów i osób niepełnosprawnych, podejmowanie nowych inicjatyw kulturalnych i społecznych,  propagowanie sztuki w obszarach, miejscach i środowiskach o ograniczonym do niej dostępie, współpraca międzykulturowa na gruncie ogólnopolskim i międzynarodowym i inne.

Prezes – Aleksander Resiak, Wiceprezes – Emilia Siepkowska

KRS: 0000728600, NIP: 7133097485, REGON: 380018132

*****

Trwają przygotowania do koncertu pt.: „Dźwięki wolności”

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest szczególną okazją do pokazania skomplikowanej historii narodu polskiego, który mimo trudności, nigdy nie stracił ducha walki o wolność i wiary w jej odzyskanie. Wojny, walki niepodległościowe, trudy powstań i panująca wokół tego atmosfera od pokoleń były inspiracją dla wielu artystów.

Upamiętniając tą szczególną rocznicę stworzyliśmy specjalny projekt muzyczno-literacki koncert o charakterze patriotycznym, który niewątpliwie podniesie wiedzę historyczną oraz kompetencje kulturowe mieszkańców kraju i regionu.

Podczas występu zaprezentujemy najważniejsze pieśni patriotyczne w nowych, autorskich aranżacjach na kwartet smyczkowy, fortepian i 2 głosy wokalne. Projekt ten ma nie tylko wysoki walor artystyczno-muzyczny, ale również historyczno-edukacyjny. Program ułożony jest chronologicznie od czasów zaborów i powstań, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 roku, pierwszą i druga wojnę światową, zniewolenie sowieckie, okres stanu wojennego i czasy współczesne. Wszystkie utwory będą zaprezentowane w nowych, autorskich, aranżacjach przygotowanych specjalnie na ten koncert, z zachowaniem ich autentyczności, powagi i szacunkiem dla tradycji.

Projekt powstanie dzięki dofinansowaniu ze środków   

Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

*****